Casernes de Sant Andreu

Casernes Sant Andreu

Superfície disponible:  50.496 m²

Amb el suport de l’ajuntament de Barcelona, el Consorci va comprar al Ministeri de Defensa les parcel·les dels antics aquarteraments militars de Sant Andreu. La idea era desenvolupar un nou espai amb equipaments per al barri: zones verdes i residencials amb habitatge protegit, dotacional i lliure.

L’arquitecte i urbanista Manuel de Solà-Morales va dissenyar el pla de millora urbana, amb la premissa de mantenir la multiplicitat d’usos en cadascuna de les construccions: 36.000 m2 per a dotze nous equipaments, 41.000 m2 per a parcs i zones verdes, 22.500 m2 per a usos residencials i 14.000 m2 per a vials.

Ja estan en funcionament diversos equipaments: la caserna dels Mossos d’Esquadra, el CEIP Eulàlia Bota, el taller Escola Barcelona (TEB) i el centre sociosanitari.

El complex, dissenyat per l’arquitecte Manuel Brullet -del taller Brullet i Associats-, compta amb un centre d’atenció primària per donar servei a 25.000 persones, així com un equip d’atenció primària amb seccions de medicina general, pediatria, atenció continuada, educació sanitària i cirurgia menor.

El Consorci ha construït un edifici de 78 habitatges de protecció oficial, de l’arquitecte Francesc Rius, que té com a objectiu reubicar els ocupants dels habitatges del carrer Palomar amb dret a reallotjament.

Més informació

    També et pot interessar