City Mollet

City Mollet

Mollet de Vallès, una ciutat mitjana (53.000 habitants) amb personalitat pròpia, està situada a la primera corona metropolitana, a 15 minuts de Barcelona, i compta amb unes immillorables comunicacions.

Gràcies a el desenvolupament de nous espais urbans i a la reconversió d’espais obsolets, s’ha convertit en un pol d’atracció per a la resta dels municipis de la comarca.

Està pendent de desenvolupament la zona de El Calderí, que s’integrarà en el nucli urbà. Probablement serà l’últim gran desenvolupament urbanístic i comercial del Vallès. Un dels primers projectes previstos proporcionarà sostre comercial i d’oci (56.000 m2) en l’extrem sud-oest del sector. Aquesta ubicació convertirà a el centre comercial en un portal d’entrada i sortida de la ciutat.

El CZFB posseeix, juntament amb un altre soci, en quotes indivises, diferents finques que representen una superfície total de 149.933 m2 de sòl. El 96% del sòl s’aprofitarà per a la construcció urbanística residencial i terciària.

0 Habitatges

71.974 m2

0 Habitatges protegits

30.846 m2

0 m2

Oci, comerç i restauració

Més informació

    També et pot interessar