SIL

Els departaments de logística de la indústria espanyola augmenten el seu compromís amb els ODS

Imatge Barómetre Logístic

Barometro Logistico

18 d'abril de 2023

XIII BARÒMETRE DEL CERCLE LOGÍSTIC DEL SIL 2023 QUE SE CELEBRARÀ DEL 7 AL 9 DE JUNY

 

Els departaments de logística de la indústria espanyola augmenten el seu compromís amb els ODS

 

  • Un 94,5% de les empreses afirma que realitza pràctiques encaminades a aconseguir la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

 

  • 974 directors de Logística i Supply Chain han participat en el Baròmetre del Cercle Logístic del SIL 2023 i han posat de manifest que la qualitat (82,6%, l’experiència (64,6%) i l’estalvi (58,3%) són els aspectes més valorats a l’hora de subcontractar un servei logístic.

 

  • Augmenta la previsió d’inversió en les empreses industrials de cara als pròxims 5 anys per a adaptar-se a la indústria 4.0 i es pren més consciència de la importància de la figura del director de logística en les empreses.

 

Barcelona, 18 d’abril de 2023. – La vint-i-tresena edició de la Fira Líder de Logística, Transport, intralogística i Supply Chain del Sud d’Europa, el SIL 2023, ha realitzat el XIII Baròmetre Cercle Logístic 2023 on analitza en profunditat el sector de la logística. Aquest estudi ha comptat amb la col·laboració de 974 directors de Logística o Supply Chain espanyols de diferents sectors de la indústria que han participat per la seva condició de membres del Cercle Logístic del SIL 2023. El perfil del sector d’activitat dels diferents directors o responsables de Logística o Supply Chain que han participat en aquest XIII Baròmetre Cercle Logístic SIL ha estat el següent:

 

 

Un 94,5% de les empreses estan compromeses amb els ODS

Una altra de les conclusions que exposa el XIII Baròmetre del Cercle Logístic del SIL 2023 és que un 94,5% de les empreses industrials espanyoles manifesten estar compromeses amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides en l’horitzó temporal de l’Agenda 2030. Aquesta xifra suposa un augment de prop de l’1% en relació amb l’anterior baròmetre realitzat l’any passat. Entre elles un 35,4% afirma estar molt compromeses amb els ODS, xifra que augmenta un 5,6% en relació amb l’estudi de 2022.

 

Un 41,8% dels directors de logística i/o Supply Chain que han participat en aquest estudi assegura que les seves empreses duen a terme bastantes accions encaminades a la consecució dels ODS el que implica una lleugera reculada del 0,7% respecte a la registrada en l’anterior edició.

 

Finalment també disminueix el nombre d’empreses que manifesten estar poc compromeses amb els ODS de les Nacions Unitat amb un 17,3% (4% menys respecte al 2022) i les que no realitzen cap acció encaminada a la consecució d’aquests objectius amb un 5,5%, la qual cosa suposa un 0,9% menys que l’any anterior.

 

 

La figura del Director de Logística cada vegada està més valorada

Una altra de les conclusions que s’extreuen del XIII Baròmetre del Cercle Logístic del SIL 2023 és que més de la meitat de les empreses industrials espanyoles (58,9%) valora la figura del director de logística com a peça molt important dins de la seva organització. Aquesta xifra és sensiblement superior a la que s’ha anat registrant en els estudis precedents sent un 3,7% superior respecte a l’any passat.

 

Un 34,6% dels enquestats creuen que els directors generals de les empreses en les quals treballen consideren que la figura del director de logística és fonamental. Aquesta dada és un 7,7% major al registrat en 2022 i un 15,5% superior al registrat en 2019. Al mateix temps, un 24,3% creu que els directors generals de les seves empreses consideren la seva figura com bastant important, xifra que cau en un 4% respecte a l’última edició d’aquest Baròmetre. Finalment, un 15,4% diu que es valora en la seva justa mesura (en 2022 era del 21,1%), un 24,3% que hauria d’estar més valorada (23% en 2022) i un 1,4% en absolut està valorada en la seva empresa (0,7% en 2022).

 

 

Lideratge, gestió d’equips i visió estratègica

Un 21,9% dels directors de Logística o Supply Chain que han participat en la present edició del Baròmetre del Cercle Logístic considera que el principal atribut que ha de tenir un bon director de logística és el de tenir capacitat de lideratge i saber gestionar equips, la qual cosa suposa un 1% més respecte a la xifra de l’any passat. I el segon atribut més valorat és el de tenir una visió estratègica (18,5%), una dada que també augmenta 1,9% en relació amb l’any 2022.

 

Seguint l’evolució ja detectada en el Baròmetre de l’any passat on l’atribut de ser analític, que en 2020 va ser el més valorat, continua perdent força representant el 13,6%, un 0,3% inferior a les dades de l’any passat. El mateix succeeix amb la capacitat d’organització (12,1%) que disminueix un 0,4% i la capacitat de ser innovador d’un director de logística que aconsegueix un 10,3%, xifra que disminueix un 1,4% respecte a 2022 i un molt significatiu 24,2% respecte al 2020.

 

La capacitat de negociació (7,7%) apareix en sisè lloc, mentre que li segueix el fet de tenir empatia, amb un 6,3%. Els 974 directors de Logística o Supply Chain que han participat en el XIII Baròmetre del Cercle Logístic també consideren important que un ‘bon logístic’ tingui mentalitat digital (3,8%), que tingui una bona formació (3,6%) i que tingui contactes (2,2%).

 

 

La pandèmia del COVID-19 és el que ha donat més visibilitat a la logística

En els últims anys el sector de la logística ha passat de ser un desconegut a ser considerat per tot el món com un sector clau per a l’economia i de primera necessitat. La principal causa que més ha contribuït a visibilitzar la logística com un sector de primera necessitat entre la ciutadania ha estat la pandèmia del COVID-19 sense cap dubte. Una mica més d’1 de cada 2 directors de logística i Supply Chain de la industrial espanyola, concretament el 55,4%, així el manifesta. Aquesta xifra representa un 9,1% més que la xifra obtinguda del Baròmetre de l’any passat.

 

Una altra de les causes que ha contribuït al fet que la logística guanyi més visibilitat com a sector de primera necessitat ciutadana ha estat també l’eCommerce. L’auge de l’eCommerce amb un 34,9% també aconsegueix reunir bastant consens encara que aquesta xifra cau un destacat 6,7% respecte a l’estudi de l’any passat. Un 8,6% dels directors de logística i/o Supply Chain de la indústria espanyola també considera que la crisi de subministrament dels microxips també ha contribuït a això, mentre que només un 1,1% apunta altres causes com la falta de professionals en el sector o la necessitat d’altres elements per a guanyar competitivitat en un món tan globalitzat.

 

 

Les activitats logístiques subcontractades es mantenen estables

Pel que fa a la subcontractació d’activitats logístiques per part de les empreses no s’observen canvis significatius de la tendència observada en els últims anys. L’activitat logística més subcontractada, com ja és habitual en els anteriors Baròmetres del Cercle Logístic, és, sense cap dubte, el transport. Un 95,7% dels 974 directors de Logística o Supply Chain que han participat en el XIII Baròmetre Cercle Logístic SIL 2023 afirmen que subcontracten els serveis del transport de la seva empresa, xifra que descendeix un tímid 0,5% respecte al 2022. Per tant el transport segueix com a líder indiscutible d’aquesta categoria i se situa a gran distància de la segona activitat més externalitzada que continua sent la distribució amb un 50,4%. La distribució experimenta una reculada del 2,4% respecte a l’any passat i del 8,9% si ho comparem amb 2020.

 

La dada més significativa en aquest capítol l’observem en l’activitat de compres que, encara que es manté en el setè lloc, amb un 4,9% augmenta un 1,8%.

 

La qualitat, l’experiència i l’estalvi són els aspectes més valorats

La qualitat continua sent l’aspecte més valorat pels directors de Logística o Supply Chain de les empreses industrials espanyoles a l’hora de subcontractar un servei logístic amb un 82,6%, xifra que augmenta un tímid 0,2% respecte a l’anterior edició d’aquest estudi.

 

El segon aspecte més valorat és l’experiència i la confiança amb un 64,6%, dada que augmenta un 5,4% respecte a l’anterior Baròmetre, seguit de prop per l’estalvi amb un 58,3%, xifra que augmenta significativament un 9,9%.

 

Una altra dada remarcable en l’estudi d’enguany l’observem en el fet que el segon aspecte més valorat l’any passat ara cau fins al quart lloc. Estem parlant de la flexibilitat amb un 47,9%, xifra que es desploma després de perdre un 13,2%.

 

Per part seva, la rapidesa (31,3%) i l’optimització empresarial (10,4%) són aspectes que enguany guanyen adeptes en comparació amb l’any passat.

 

 

 

L’evolució del transport i el talent guanyen terreny entre les principals preocupacions logístiques

El servei i la qualitat (21,5%) continua sent per segon any consecutiu la principal preocupació dels carregadors espanyols. Malgrat això aquesta xifra retrocedeix un 0,4% respecte a l’any anterior. En segon lloc, també es manté l’eficiència i l’optimització de costos i stocks (18,7%), xifra molt similar a la de 2022 sofrint un petit descens del 0,2%. I també mostra una reculada del 2,1% la rapidesa, puntualitat i compromís tot i que es manté en tercera posició amb un 11,8%.

 

La sostenibilitat es converteix en la quarta preocupació logística per als carregadors espanyols amb un 7,9% dels casos, xifra que augmenta enguany en un 1,3%. Cal recordar que l’any passat era la sisena preocupació logística, per la qual cosa cada vegada observem una major conscienciació del sector cap als aspectes sostenibles.

 

Les dades més destacades i els canvis més significatius en aquest apartat de l’estudi d’enguany els trobem en l’evolució del sector del transport que ja és la sisena preocupació logística que tenen els carregadors espanyols en un 7,1% dels casos. Aquesta xifra augmenta un 2,9% respecte al Baròmetre del Cercle Logístic realitzat en 2022.

 

D’altra banda, els temes relacionats amb el talent (captació de personal qualificat) i els RR.HH. experimenten un augment de l’1,4% i ja s’han convertit en la principal preocupació logística per a un 5,9% dels directors de Logística o Supply Chain espanyols de diferents sectors de la indústria que han participat en l’estudi d’enguany.

 

 

L’automatització de les operacions marcarà la logística del futur

Una altra de les conclusions que es poden extreure de la XIII edició del Baròmetre del Cercle Logístic del SIL és que els directors de Logística o Supply Chain de la indústria espanyola consideren que l’aspecte més important de la logística del futur serà col·laboració en matèria de transport (28,4%) seguit de l’automatització de les operacions (27,1%), per tant aquestes dues operacions s’intercanvien les posicions respecte a l’any passat. La col·laboració en matèria de transport augmenta un 2% i l’automatització de les operacions descendeix un 5% respecte a l’estudi de l’any passat.

 

En tercer lloc, es troba l’intercanvi d’informació estandarditzada (21,4%), xifra que retrocedeix un 2,7% en relació amb 2022. Per contrapartida guanyen terreny operacions com la col·laboració en matèria de magatzematge amb un increment del 2,8% (10,5%) i la personalització del servei amb un augment del 2,4% (9,8%).

 

 

Augmenta la previsió d’inversions previstes per als pròxims 5 anys

Pel que fa a les inversions previstes per les empreses per als pròxims 5 anys per a adaptar-se a l’economia 4.0 cal destacar que aquestes augmenten de manera tímida respecte a l’últim baròmetre realitzat en 2022. Un 55,4% dels directors de logística i/o Supply Chain de la indústria espanyola afirma que les seves empreses invertiran menys d’un milió d’euros per a adaptar-se a l’economia 4.0, xifra que augmenta un 1,1%.

 

No obstant això, veiem que la franja on més augmenta la intenció d’inversió és en la de major import, la que preveu inversions superiors als 50 milions d’euros amb un augment del 4%. D’aquesta manera un 6,4% dels directors de Logística o Supply Chain espanyols de diferents sectors de la indústria que han participat per la seva condició de membres del Cercle Logístic del SIL 2023 té la intenció de realitzar en els pròxims 5 anys inversions superiors als 50 milions d’euros.

 

 

Continua guanyant la implantació de les 44 tones però amb menys suports

La XIII edició del Baròmetre del Cercle Logístic del SIL llança un descens dels carregadors espanyols que són partidaris de la implantació de les 44 tones en el transport de mercaderies per carretera amb un 56,9%, xifra que disminueix un 1,1% respecte a 2022 i un 8,8% respecte a 2020. De totes maneres, cal ressaltar que els partidaris de les 44 tones continuen sent majoritaris encara que en els últims anys ha perdut suports.

 

Per contrapartida, el nombre de detractors de les 44 tones (14,6%) continua augmentat en aquesta edició en un 3,8% i en un 6% respecte a 2020. Un 28,5% dels enquestats que es mostren indiferents davant aquesta qüestió.

sil

Notícies relacionades