Missió

Missió, visió i valors

Dinamitzar l’economia de la zona metropolitana de Barcelona a través de la gestió del polígon industrial de la Zona Franca, així com de la Zona Franca Duanera, per generar valor econòmic i social i afavorint la seva projecció internacional.

Valors

Col·laboració i concertació

Generem una relació de confiança amb interlocutors, clients i proveïdors, sincronitzant-nos amb els seus interessos i necessitats.

Sostenibilitat mediambiental

Tenim un ferm compromís amb la instauració de polítiques mediambientals en tota la nostra activitat, i principalment, en la reducció de consum d’aigua i d’energia en totes les nostres infraestructures.

Treball en equip i participació

Treballem amb un model de lideratge compromès amb l’equitat entre tots els treballadors i en un ambient que promou l’enriquiment mutu.

Professionalitat

Som una organització facilitadora de la contractació i de l’impuls del talent i el capital humà.

Innovació

Desenvolupem una operativa permanent que contribueix a impulsar la indústria de la digitalització i de la nova economia 4.0.

Transparència

Busquem la generació de confiança entre tots els nostres col·laboradors, i per això, de manera anual, publiquem totes les dades de la nostra activitat a la memòria corporativa.

Consistència econòmica

Com a entitat promotora de l’economia a la Zona Franca, desenvolupem la nostra activitat sobre la base d’una gestió financera sòlida, que permeti no només el nostre creixement, sinó també el dels actors junt amb els quals desenvolupem la nostra activitat.