Sistemes de la
informació

Chip electrónico

La Política Integrada de Seguretat de la Informació s’elabora en compliment de la norma ISO 27001:2013 i de les exigències del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en l’àmbit de l’Administració Electrònica, i les modificacions posteriors, l’article 11 de les quals estableix l’obligació de disposar d’una política en aquest àmbit.

 

Politica de Seguretat de la Informació

Depenem dels sistemes basats en tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) per a aconseguir els nostres objectius. Aquests han d’estar protegits contra amenaces de ràpida evolució, amb potencial per a incidir en la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat, l’ús previst i el valor de la informació i dels serveis.

Per a defensar-nos d’aquestes amenaces, executem una estratègia adaptada als canvis en les condicions de l’entorn, per a garantir la prestació contínua dels nostres serveis. Això implica que, a partir del risc, s’apliquen les mesures de seguretat exigides per la norma ISO 27001:2013 i també per l’Esquema Nacional de Seguretat, segons la categorització dels diferents sistemes.

El nostre òrgan directiu es compromet a liderar el manteniment del Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació (SGSI), així com les disposicions indicades en el Reial decret 3/2010, del 8 de gener.