Objectius ODS i RSC

Il·lustració Objectius ODS

Estem compromesos amb l’Agenda 2030 de l’Organització de les Nacions Unides.

El 2019 vam convertir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en una de les nostres prioritats i en un element diferencial de la nostra Responsabilitat Social Corporativa.

Document de Política de RSC i Sostenibilitat

La nostra Política de RSC i sostenibilitat està adscrita als 10 principis del Pacte Mundial de Nacions Unides en matèria de drets humans, ocupació, medi ambient, corrupció i Agenda 2030.

Document d’Estratègia de Sostenibilitat – Abast

L’abast del sistema de gestió de la Sostenibilitat i la Responsabilitat Social Corporativa Agenda 2030 (SGRSCSA) del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i la seva estratègia de sostenibilitat , comprèn les activitats de gestió per a dinamitzar l’economia de la zona metropolitana de Barcelona gestionant el Polígon Industrial de la Zona Franca i de la seva Zona Franca Duanera com a principal activitat per a generar valor econòmic i social afavorint la seva projecció internacional.

Codi de Bones Pràctiques i Conducta del CZFB

El Codi de Bones Pràctiques i Conducta del CZFB és un conjunt de recomanacions que actuen com a marc de referència que s’aplicarà a tots els àmbits de l’activitat del CZFB.

És voluntat ferma CZFB que tota la seva activitat es desenvolupi respectant la legalitat i els valors ètics, en totes aquelles relaciones internes i externes que pugui desenvolupar.

Així doncs, aquest Codi de Bones Pràctiques i Conducta del CZFB, juntament amb el Pla antifrau, la Política de Gestió Ètica i Responsabilitat Social Corporativa i el Protocol en cas d’Assetjament Sexual i Assetjament Laboral, fixa les pautes a seguir en el desenvolupament de l’activitat exercida pel personal del CZFB en el desenvolupament de la seva activitat laboral tant interna com externa.

Memòria de Sostenibilitat del CZFB 2022

Informe i índex de sostenibilitat RS26000

 

Certificacions Sostenibilitat:

Certificat ODS, com a reconeixement i evidència de la conformitat del seu sistema de gestió amb la norma Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) Estratègia.

Certificat RSC, com a reconeixement i evidència de la conformitat del seu sistema de gestió amb la norma IQNet SR10:2015.

Certificat RS26000/009, com a acreditació de la màxima categoria “A” corresponent al seu Índex de Sostenibilitat.

 

Duem a terme accions per reforçar els 8 ODS prioritaris per a l’entitat:

Igualtat de gènere

Promocionem polítiques de gènere entre les empreses del polígon. Hem creat el Consell de la Dona ZF, pioner al sector, que impulsa i promou iniciatives per donar visibilitat a la dona a l’entorn industrial, i la Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW), esdeveniment de referencia per avançar de forma activa cap a la igualtat de gènere a l’àmbito empresarial.

Fotografia Igualtat de gènere - Consell de la dona