Objectius ODS

Estem compromesos amb l’Agenda 2030 de l’Organització de les Nacions Unides.

El 2019 vam convertir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en una de les nostres prioritats i en un element diferencial de la nostra Responsabilitat Social Corporativa.

Document de Política de RSC i Sostenibilitat

La nostra Política de Gestió Ètica i Responsabilitat Social està adscrita als 10 principis del Pacte Mundial de Nacions Unides en matèria de drets humans, ocupació, medi ambient, corrupció i Agenda 2030.

Document d’Estratègia de Sostenibilitat – Abast

L’abast del sistema de gestió de la Sostenibilitat i la Responsabilitat Social Corporativa Agenda 2030 (SGRSCSA) del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i la seva estratègia de sostenibilitat , comprèn les activitats de gestió per a dinamitzar l’economia de la zona metropolitana de Barcelona gestionant el Polígon Industrial de la Zona Franca i de la seva Zona Franca Duanera com a principal activitat per a generar valor econòmic i social afavorint la seva projecció internacional.

Memòria de Sostenibilitat del CZFB 2020

Informe i índex de sostenibilitat RS26000

Duem a terme accions per reforçar els 8 ODS prioritaris per a l’entitat:

Igualtat de gènere

Promocionem polítiques de gènere entre les empreses del polígon. Hem creat el Consell de la Dona ZF, pioner al sector, que impulsa i promou iniciatives per donar visibilitat a la dona a l’entorn industrial, i la Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW), esdeveniment de referencia per avançar de forma activa cap a la igualtat de gènere a l’àmbito empresarial.

Igualdad de género