Declaració accessibilitat

El Consorci de la Zona Franca s’ha compromès a fer accessibles els seus llocs web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils de el sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).

La present declaració d’accessibilitat s’aplica a la pàgina web https://zfbarcelona.es (els subdominis d’aquest lloc web tindran les seves pròpies declaracions d’accessibilitat).

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment d’acord amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible per les següents raons:

  1. Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre: poden haver-hi errors puntuals d’edició en alguna pàgina web, tant en continguts HMTL com a documents finals, publicats en data posterior a el 20 de setembre de 2018 (data d’entrada en vigor del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre). Concretament pot haver-hi errors en aquells documents que contenen gràfics o taules complexes.
  2. Càrrega desproporcionada: no aplica.
  3. Hi ha continguts que no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable: Hi ha arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixen en la seva totalitat tots els requisits d’accessibilitat; també poden estar en aquesta situació continguts de tercers no finançats, ni desenvolupats.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada l’1 de setembre de 2021.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació portada a terme pel propi Consorci i l’eina de l’Observatori d’Accessibilitat.

Darrera revisió de la declaració: 21 de setembre de 2021.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) de el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre) com, per exemple:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
  • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat al lloc web.

A través de les següents vies:

Les comunicacions seran rebudes i tractades pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona com a responsable dels continguts d’aquest lloc web.

Procediment d’aplicació

A través d’aquest procediment podrà iniciar una reclamació per conèixer i oposar-se als motius de la desestimació d’una sol·licitud d’informació accessible o queixa, instar l’adopció de les mesures oportunes en el cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada, o exposar les raons per les quals es considera que la resposta no compleix amb els requisits exigits.

Enllaç a el procedimiento de reclamación que d’adreçar a la Unitat responsable d’accessibilitat de el Ministeri d’Hisenda (Secretaria General Tècnica- Subdirecció General de Serveis Web, Transparència i Protecció de Dades), o si la reclamació és per una actuació d’aquesta Unitat, al superior jeràrquic d’aquesta.

Contingut opcional

La versió actualment visible d’aquest lloc web és de setembre de 2021 i en aquesta data es va fer la revisió del nivell d’accessibilitat vigent en aquell moment.

A partir d’aquesta data es duen a terme revisions parcials periòdiques del contingut web nou o modificat, tant de les plantilles com de les pàgines i documents finals publicats, a fi d’assegurar el compliment dels requeriments d’accessibilitat de la Norma UNE-EN 301.549 : 2019, considerant les excepcions de el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Entre altres s’adopten les següents mesures per facilitar l’accessibilitat:

  • Utilització de text alternatiu a les imatges
  • Els enllaços ofereixen detalls de la funció o destí de l’hipervincle
  • Ús dels estàndards de W3C: XHTML 1.0, CSS 3.0, WAI AA.

Pot consultar a la pàgina de Avis Legal per a què navegadors i versions està optimitzat aquest lloc web.