Zona Franca Duanera

Fotografia Zona Franca Duanera

La Zona Franca Duanera de Barcelona (ZFD) és un enclavament estratègic i distintiu del negoci des de la seva creació. L’entitat ofereix servei a les empreses amb relacions comercials internacionals que vulguin aprofitar els avantatges competitius de la seva fiscalitat.

 

En general, les zones franques són espais duaners comunitaris, separats de la resta del territori, on arriben tot tipus de mercaderies. Durant la seva estada en règim especial −sense limitació de permanència− no estan sotmeses a drets d’importació, gravàmens interiors (IVA o impostos especials), ni mesures de política comercial.

0 m2

d'extensió

0 m2

Magatzems

0 m2

Oficines

0 m2

Locals

La ZFD també ofereix a les empreses condicions favorables com:

Una ràpida instal·lació

L’empresa pot concentrar-se en el seu negoci o activitat principal.

Despatx de duanes ininterromput

24 hores, tots els dies de l’any.

Tràmits ràpids i senzills per a ser operador de ZF

Els beneficis duaners milloren la competitivitat de les empreses.

Mateix magatzem per a mercaderia nacionalitzada i pendent de destinació duanera

L’exempció fiscal facilita la reexpedició de la mercaderia lliure de càrregues a tercers països extracomunitaris o altres zones franques. Es poden fer despatxos parcials.

Operadors Zona Franca

Exemptes de dipòsit d’avals o garanties necessàries davant l’Agència Tributària.

Dispositius de màxima seguretat

Vigilància privada i Guàrdia Civil les 24 hores del dia, tots els dies de l’any.

Magatzem ADR

Tractament específic i regulat dels productes inflamables o perillosos.

La ZFD és l'única zona franca d'Europa amb presència en el consell director de l'Organització Mundial de Zones Franques (WFZO) i és membre de diverses associacions internacionals.