Política mediambiental

Fotografia Política Mediambiental

Des del 2006, la integració de valors ambientals en la nostra estructura ha estat una premissa fonamental.

Comptem amb un sistema de gestió ambiental en el qual es descriuen procediments, auditories i objectius, els quals s’integren en qualsevol procés d’actuació i decisió de l’organització.

Política Ambiental

Certificacions

La nostra trajectòria amb el compromís ambiental va tenir el seu primer reconeixement el 2007, i el 2009 es va obtenir la primera certificació mediambiental EMAS d’Espanya concedida a un polígon industrial per la gestió de les seves zones comunes.

En compliment de la política de sostenibilitat ambiental, treballem per a reduir el consum d’aigua, d’energia i residus en les següents localitzacions:

Normativa Obres PIZF

En el nostre compromís per a disminuir l’impacte ambiental de totes les activitats que realitzem, es troba el fet de transmetre unes pautes de control de qualitat i ambiental a les empreses de serveis i clients que duen a terme obres en terrenys del Polígon Industrial del Consorci de la Zona Franca de Barcelona.

Fotografia Normatives Obres