Òrgans
de Govern

Els òrgans de govern i administració del Consorci de la Zona Franca de Barcelona són el Plenari, el Comitè Executiu i la Direcció, els quals reflecteixen la realitat del Consorci i inclouen entre els seus membres a representants de les Cambres de Comerç i de les empreses, així com de les organitzacions empresarials i d’autònoms més representatives en l’àmbit nacional.

Jaume

Collboni

President - Alcalde de Barcelona

cOLLBONI pLENARI

cOLLBONI pLENARI

Pere

Navarro

Vicepresident - Delegat especial de l'Estat

Plenari

Òrgan suprem del Consorci, responsable de l’aprovació i reforma dels estatus de l’entitat, de l’elecció dels membres integrants en l’òrgan de govern, i de l’aprovació dels pressupostos i els comptes.

President

Excm. Sr. Jaume Collboni, alcalde de Barcelona

Vicepresident

Sr. Pere Navarro i Morera, delegat especial de l’Estat

Vicepresident segon

Sr. Oriol Sagrera, secretari general del Departament d'Empresa de la Generalitat

Vocals

Sra. Mª Pilar Paneque Sosa, subsecretària de Hisenda

Sra. Xiana Margarida Méndez, secretària d'Estat de Comerç

Sra. Mª José Gualda Romero, secretària d’Estat de Pressupostos i Despeses

Sr. David Lucas Parrón, secretari general d'Agenda Urbana

Sr. Marc Sanglas, secretari de Mobilitat i Infraestructures

Sra. Almudena Escobedo Canalda, Dep. Prov. Aduanes i Imp.Especials

Sr. José Alberto Carbonell Camallonga, director general d'APB

Sr. Jordi Martí Galbis, regidor Grup Municipal Trias per BCN

Il·lm Jordi Valls Riera, quart Tinent d'alcalde Àrea Econòmica, Hisenda i Promoció Econòmica.

Il·lm Sr. Jordi Marti Grau, regidor Grup Municipal Barcelona en Comú

Il·lm. Sr. Gonzalo de Oro-Pulido Plaza, Regidor VOX

Il·lm. Sr. Ernest Maragall Mira, regidor president del grup municipal 
d'ERC

Il·lm. Sr. Daniel Sirera Bellés , president del grup municipal del Partit Popular

Sr. Jordi Pomarol Clotet, tresorer de la Cambra de Comerç, 
Ind. i Navegació

Sr. Pere Barrios i Esturlese, membre del Ple de la Cambra de Comerç, 
Ind. i Navegació

Excm. Sr. Lluís Salvadó, president de l'APB

Sr. Josep Sánchez Llibre, president de Foment Treball

Sr. Isaías Táboas Suarez, president de RENFE-OPERADORA

Sr. Camil Ros, secretari general de la UGT Catalunya

Sr. Javier Pacheco Serradilla, secretari general de CC. OO. Catalunya

Sr. Antoni Cañete, President de PIMEC

Observadors Sense Vot

Sr. Ramon Xuclà Comas, secretari general del CZFB

Sra. Blanca Sorigué Borrell, directora general del CZFB

Sra. Cristina Ozores Jack, advocada de l'Estat

Comitè executiu

Òrgan de gestió, administració i proposta del Consorci de la Zona Franca de Barcelona.

President

Excm. Sr. Pere Navarro i Morera, delegat especial de l'Estat

Vicepresidenta

Sra. María José del Rallo, secretària general de Transport

Vocals

Sra. Mª del Pilar Paneque Sosa, subsecretària d'Hisenda

Il·lma. Sra. Almudena Escobedo Canalda, Dep. Prov. Aduanas i Imp. Especials

Sr. José Alberto Carbonell i Camallonga, director general de l'APB

Il·lm. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado

Sr. Jordi Martí Grau, regidor d’Economia i Pressupostos

Sr. Jordi Pomarol Clotet, tresorer de la Cambra de Comerç, Ind. i Navegació

Sr. Pere Barrios i Esturlese, membre del Ple de la Cambra de Comerç, Ind. i Navegació

Secretari general

Sr. Ramon Xuclà Comas, secretari general en funcions del CZFB

Observadors

Sra. Blanca Sorigué Borrell, directora general del CZFB

Sr. José Ignacio Martínez de la Puente, advocat de l´Estat

Sr. Francesc Xavier Poza, director de Patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona

Sra. Cristina Ozores Jack, advocada de l’Estat

Sra. Sara Berbel Sánchez, gerent municipal

Sr. Jordi Campillo Gámez, gerent Institut Municipal Paisatge Urbà

Equip directiu

Òrgan responsable de marcar les directrius pel desenvolupament de les activitats i projectes, així com de l’aprovació de propostes, projectes i noves incorporacions.

Delegat especial de l’Estat

Excm.. Sr. Pere Navarro Morera, delegat especial de l’Estat

Directora general

Sra. Blanca Sorigué Borrell, directora general del CZFB

Secretari

Sr. Ramon Xuclà Comas, secretari general en funcions del CZFB

Directors

Sra. Blanca Sorigué. Direcció General

Sra. Montserrat Novell. RSC i ODS

Sr. Antonio Molina. Seguretat

Sr. Alfons Martínez. Sistemes de la Informació

Sr. Iñaki Garcia. Inversions

Sra. Montse Vidal. SSGG, Compres i Contractació

Sr. Lluís López. Comunicació Corporativa

Sr. Ramon Xuclà. Secretaria General Juridic