Òrgans de Govern

Els òrgans de govern i administració del Consorci de la Zona Franca de Barcelona són el Plenari, el Comitè Executiu i la Direcció, els quals reflecteixen la realitat del Consorci i inclouen entre els seus membres a representants de les Cambres de Comerç i de les empreses, així com de les organitzacions empresarials i d’autònoms més representatives en l’àmbit nacional.

Jaume Collboni President - Alcalde de Barcelona

Fotografia Jaume Collboni

cOLLBONI pLENARI

Pere Navarro Vicepresident - Delegat especial de l'Estat

Imatge Pere Navarro

Òrgan suprem del Consorci, responsable de l’aprovació i reforma dels estatus de l’entitat, de l’elecció dels membres integrants en l’òrgan de govern, i de l’aprovació dels pressupostos i els comptes.

 • President Excm. Sr. Jaume Collboni, alcalde de Barcelona
 • Vicepresident Sr. Pere Navarro i Morera, delegat especial de l’Estat
 • Vicepresident segon Sr. Oriol Sagrera, secretari general del Departament d'Empresa de la Generalitat
 • Vocals

  • Sra. Lidia Sánchez Milán subsecretària de Hisenda
  • Sra. Xiana Margarida Méndez, secretària d'Estat de Comerç
  • Sra. Mª José Gualda Romero, secretària d’Estat de Pressupostos i Despeses
  • Sr. David Lucas Parrón, secretari general d'Agenda Urbana
  • Sr. Marc Sanglas, secretari de Mobilitat i Infraestructures
  • Sra. Almudena Escobedo Canalda, Dep. Prov. Aduanes i Imp.Especials
  • Sr. José Alberto Carbonell Camallonga, director general d'APB
  • Sr. Jordi Martí Galbis, regidor Grup Municipal Trias per BCN
  • Il·lm Jordi Valls Riera, quart Tinent d'alcalde Àrea Econòmica, Hisenda i Promoció Econòmica.
  • Il·lm Sr. Pau González Val , regidor Grup Municipal Barcelona en Comú
  • Il·lm. Sr. Gonzalo de Oro-Pulido Plaza, Regidor VOX
  • Il·lma. Sra. Elisenda Alamany Gutiérrez, regidora del grup municipal 
d'ERC
  • Il·lm. Sr. Daniel Sirera Bellés , president del grup municipal del Partit Popular
  • Sr. Jordi Pomarol Clotet, tresorer de la Cambra de Comerç, 
Ind. i Navegació
  • Sr. Pere Barrios i Esturlese, membre del Ple de la Cambra de Comerç, 
Ind. i Navegació
  • Excm. Sr. Lluís Salvadó, president de l'APB
  • Sr. Josep Sánchez Llibre, president de Foment Treball
  • Sr. Isaías Táboas Suarez, president de RENFE-OPERADORA
  • Sr. Camil Ros, secretari general de la UGT Catalunya
  • Sr. Javier Pacheco Serradilla, secretari general de CC. OO. Catalunya
  • Sr. Antoni Cañete, President de PIMEC
 • Observadors Sense Vot

  • Sr. Ramon Xuclà Comas, secretari general del CZFB
  • Sra. Blanca Sorigué Borrell, directora general del CZFB
  • Sra. Cristina Ozores Jack, advocada de l'Estat