Capacitat econòmica

Tenim una sòlida posició econòmica i financera.

0 M

Patrimoni Net 2022

0 M

Resultat Net

0

Ràtio de solvència

0

Ràtio de liquiditat

0 %

Endeutament

0 %

Rentabilitat financera

0 %

Retorn sobre vendes

0 %

Retorn sobre l'actiu net

0 M

Per a necessitats operatives de fons

Capacitat d'infraestructura

Comptem amb una gran estructura per la promoció i explotació immobiliària.

0 m2

Superfície total