Barri de La Marina

Barri La Marina Barcelona

La reordenació de l’Área de la Marina del Prat Vermell (Barri de La Marina) és l’última gran transformació urbanística de la ciutat de Barcelona.

El nou barri, a sud de Montjuïc, limita geogràficament amb el passeig de la Zona Franca, l’Hospitalet, el port i la Fira. És una zona industrial que es tornarà plenament urbana amb la construcció d’habitatge lliure i protegit, equipaments i zones verdes; i l’arribada de la línia 9 de metro.

S’urbanitzaran 750.000 m², l’equivalent a més de quaranta illes de l’Eixample de Barcelona. A causa de la seva gran grandària, la Marina s’ha dividit en 14 sectors per treballar per etapes.

Disposarà de més de 11.000 pisos nous -38% lliures i 35% de protecció oficial- per a un veïnat aproximat de 30.000 persones.

El CZFB disposa de 160.000 m² de sostre en tot l’àmbit, principalment en el sector 14, el més proper a la ronda Litoral. L’entitat també compta amb certa presència en els sectors 6, 8, 10, 12 i 13. S’ha aprovat definitivament el pla de millora urbana del sector 14, el propietari majoritari és el CZFB.

Més informació

    També et pot interessar