Formalitzacions

Contractació de la redacció del projecte i de les obres d’enderrocament d’un edifici situat al carrer D, número 52-54 de Barcelona

10 de desembre de 2018

Dades bàsiques del concurs

Objecte del contracte:

Contractació de la redacció del projecte i de les obres d’enderrocament d’un edifici situat al carrer D, número 52-54 de Barcelona, Expediente 7/2018.

En compliment del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener (BOE de 29 de gener), que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració Pública, cal que els interessats accedeixin al portal de licitacions per recollir la documentació del concurs.

Lloc d’execució: Barcelona
Procediment i forma d’adjudicació: Obert
Data de publicació: 2018-12-10
Pressupost (exclòs IVA): 300.000,00€ 

Adjudicat a: Hercal Diggers, SL

Per import (IVA no inclòs): 197.999,43  € 

Data d’adjudicació: 5 de noviembre de 2.018

Data formalització del contracte: 20 de noviembre de 2.018

Documentació:

Anunci de formalizació de contracte