Adjudicacions

Contracte execució obra-lot 1 Moviment de terres, xarxa de connexió de terres i estructura – projecte execució 78 habitatges a Casernes de Sant Andreu

14 de març de 2017

Licitació d’un contracte d’execució d’obra corresponent al lot 1 “Moviment de terres, xarxa de connexió de terres i estructura del projecte d’execució de 78 habitatges als edificis del Consorci de la Zona Franca de Barcelona en les Casernes de Sant Andreu, unitat de projecte 10 A i B, de Barcelona”; exp. 6/16.

(Vegeu document)