Convocatòries

Redacció d’un projecte bàsic, executiu i direcció d’obra – naus modulars a la parcel·la C4-A del sector BZ1 – PIZF

16 de juny de 2017

Dades bàsiques del concurs:

Objecte del contracte:

Redacció d’un projecte bàsic, executiu i direcció d’obra d’un conjunt de naus modulars a la parcel·la C4-A del sector BZ1 del Polígon Industrial de la Zona Franca de Barcelona.

En compliment del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener (BOE de 29 de gener), que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració Pública, cal que els interessats accedeixin al portal de licitacions per recollir la documentació del concurs.

Lloc d’execució: Barcelona
Procediment i forma d’adjudicació: Obert
Data de publicació: 2017-06-16
Pressupost (exclòs IVA): 426.948 €  

Informació associada:

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona
93 263 81 11              Fax: 93 223 47 14
www.elconsorci.es
Av. Parc Logístic, 2-10
08040 Barcelona
Data límit de presentació: 2017-07-28

Documentació:

Plec de clàusules