Convocatòries

Servei de consultoria per al diagnòstic dels processos i la planificació de la implementació del Pla Estratègic del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (exp. 14/2019)

11 d'octubre de 2019

Dades bàsiques del concurs

Objecte del contracte:

L’objecte del contracte el constitueix el servei de consultoria per al diagnòstic dels processos i la planificació de la implementació del Pla Estratègic del Consorci de la Zona Franca de Barcelona.

En compliment del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener (BOE de 29 de gener), que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració Pública, cal que els interessats accedeixin al portal de licitacions per recollir la documentació del concurs.

Lloc d’execució: Barcelona
Procediment i forma d’adjudicació: Obert
Data de publicació: 2019-10-11
Pressupost (exclòs IVA): 200.000,00.- €

Informació associada

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona
93 263 81 11 
www.zfbarcelona.es  

czfb@zfbarcelona.es
Av. Parc Logístic, 2-10
08040 Barcelona

Data límit de presentació:  

30 d’octubre de 2019 a les 12:00 h

Documentació:

Plec de claùsules

Puntuació sobre 2

Ofertes sobre 3