Formalitzacions

Servei de consultoria per al diagnòstic dels processos i la planificació de la implementació del Pla Estratègic del Consorci de la Zona Franca de Barcelona – Expedient 14/2019

30 de gener de 2020

Objecte del contracte:

Servei de consultoria per al diagnòstic dels processos i la planificació de la implementació del Pla Estratègic del *Consorci de la Zona Franca de Barcelona; exp. 14/2019

En compliment del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener (BOE de 29 de gener), que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració Pública, cal que els interessats accedeixin al portal de licitacions per recollir la documentació del concurs.

Lloc d’execució: Barcelona

Pressupost base de licitació: 200.000,00 € (exclòs IVA) 

Adjudicat a: Advoost, SL

Per import (IVA no inclòs): 180.000,00 €/any

Data d’adjudicació: 11 de desembre de 2019

Fecha formalització del contrate: 1 de febrer de 2020

Documentació:

Anunci de formalizació de contracte