Formalitzacions

Servei de manteniment, conservació i millora de la jardineria i la xarxa de reg del PIZF, Nexus I i II, Media-TIC, ZF Duanera i la seu del Consorci

13 de novembre de 2017

Dades bàsiques del concurs

Objecte del contracte:

Servei de manteniment, conservació i millora de la jardineria i xarxa de reg del Polígon Industrial de la Zona Franca de Barcelona i els edificis Nexus I i II, Media-TIC, Zona Franca Duanera i seu del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (Exp. 7/2017).

En compliment del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener (BOE de 29 de gener), que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració Pública, cal que els interessats accedeixin al portal de licitacions per recollir la documentació del concurs.

Lloc d’execució: Barcelona
Procediment i forma d’adjudicació: Obert
Data de publicació: 2017-11-13
Pressupost (exclòs IVA): 400.000 €/any

Adjudicat a: Ambientalia World, SL

Per import (IVA no inclòs): 375.429,00 €/any
Data d’adjudicació: 4 de setembre de 2017

Data formalització del contracte: 1 de novembre de 2017

Documentació:

Anunci de formalització de contracte