Formalitzacions

Subministrament, instal·lació i posada en funcionament de dos equips d’impressió 3 D de polímers d’alta capacitat de la tecnologia Powder Bed Fusion, dos equips de preparació i descàrrega de construccions compatibles, quatre unitats de producció i starter kit per a l’inici del seu funcionament

29 de novembre de 2018

Dades bàsiques del concurs

Objecte del contracte:

Contractació del subministrament, instal·lació i posada en funcionament de dos equips d’impressió 3 D de polímers d’alta capacitat de la tecnologia Powder Bed Fusion, dos equips de preparació i descàrrega de construccions compatibles, quatre unitats de producció i starter kit per a l’inici del seu funcionament, expedient 3/2018/FEDER que formen part del Projecte “Incubadores d’Alta Tecnologia per al foment de la innovació i la transferència de tecnologia a les micropymes de la CA de Catalunya. Resolució IAT 1809”, Operació “Incubadora d’Alta Tecnologia D-Factory en manufactura avançada, fabricació additiva i 3DP” i està cofinançat a través del Programa Operatiu Plurirregional d’Espanya FEDER 2014-2020.

En compliment del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener (BOE de 29 de gener), que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració Pública, cal que els interessats accedeixin al portal de licitacions per recollir la documentació del concurs.

Lloc d’execució: Barcelona
Procediment i forma d’adjudicació: Obert
Data de publicació: 2018-12-29
Pressupost (exclòs IVA): 610.000,00 € 

Adjudicat a: Reprografía Industrial de Catalunya, SL

Per import (IVA no inclòs):603.000,00 € 

Data d’adjudicació: 23 de octubre de 2.018

Data formalització del contracte: 19 de noviembre de 2.018

Documentació:

Anunci de formalizació de contracte