Convocatòries

Subministrament, instal·lació i posada en funcionament d’un sistema automàtic de tenyit per a poliamides i un equip articulat de digitalització de superfícies “per al projecte Incubadora d’Altes Prestacions” Cofinançat 50 % a través del programa Operatiu Plurirregional POcint Feder 2014-2020. (Exp. 5bis/2018/*FEDER)

22 d'octubre de 2018

Dades bàsiques del concurs

Objecte del contracte:

Subministrament, instal·lació i posada en funcionament d’un sistema automàtic de tenyit per a poliamides i un equip articulat de digitalització de superfícies

En compliment del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener (BOE de 29 de gener), que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració Pública, cal que els interessats accedeixin al portal de licitacions per recollir la documentació del concurs.

Lloc d’execució: Barcelona
Procediment i forma d’adjudicació: Obert
Data de publicació: 2018-10-22
Pressupost (exclòs IVA): 125.000,00

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona
93 263 81 11              Fax: 93 223 47 14
www.elconsorci.es
Av. Parc Logístic, 2-10
08040 Barcelona

Data límit de presentació: 2018-11-09

Documentació:

Plec de clàusules