Adjudicacions

Suministre, instal·lació i posada en marxa de dos equips d’impressió 3D de polímers d’alta capacitat de les tecnologies Fused Deposition Modeling i material jetting, dos equips de post-processament compatibles i starter kit per a l’inici del seu funcionament, per al projecte Incubadora d’Altes Prestacions” Cofinançat 50 % a través del programa Operatiu Plurirregional POcint Feder 2014-2020. (Exp. 4/2018/FEDER).

22 d'octubre de 2018

Suministre, instal·lació i posada en marxa de dos equips d’impressió 3D de polímers d’alta capacitat de les tecnologies Fused Deposition Modeling i material jetting, dos equips de post-processament compatibles i starter kit per a l’inici del seu funcionament, per al projecte Incubadora d’Altes Prestacions” Cofinançat 50 % a través del programa Operatiu Plurirregional POcint Feder 2014-2020. (Exp. 4/2018/FEDER)

( Carta d’adjudicació )