Convocatòries

Contractació del subministrament i plantació d’arbratge al Polígon Industrial de la Zona Franca de Barcelona (exp. 20/2021).

18 d'octubre de 2021

Dades bàsiques del concurs

Objecte del contracte:

L’objecte del contracte el constitueix el subministrament i plantació d’arbratge en el Polígon Industrial de la Zona Franca de Barcelona.

En compliment del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener (BOE de 29 de gener), que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració Pública, cal que els interessats accedeixin al portal de licitacions per recollir la documentació del concurs.

Lloc d’execució: Barcelona
Procediment i forma d’adjudicació: Obert

Data de publicació: 2021-10-18
PPressupost (exclòs IVA): 200.000,00 €

Informació associada:

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona
93 263 81 11
www.zfbarcelona.es  

czfb@zfbarcelona.es
Av. Parc Logístic, 2-10
08040 Barcelona

Data límit de presentació:

2 de novembre de 2021 a les 12:00 h

Documentació:

Plec de clàusules