Convocatòries

Execució de les obres de construcció d’un complex esportiu, restaurant i espai públic en el Sector BZ 1” (exp. 35/2022).

6 de setembre de 2022

Dades bàsiques del concurs

Objecte del contracte:

Obres necessàries per a l’execució del projecte denominat OBRA DE CONSTRUCCIÓ I INSTAL·LACIONS DE COMPLEX ESPORTIU, RESTAURANT I ESPAI PÚBLIC A PARCEL·LA NÚM.33/49 DE CARRER 28 BZ, 08040 Barcelona.

En compliment del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener (BOE de 29 de gener), que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració Pública, cal que els interessats accedeixin al portal de licitacions per recollir la documentació del concurs.

Lloc d’execució: Barcelona
Procediment i forma d’adjudicació: Obert

Data de publicació: 2022-09-06
Pressupost (exclòs IVA): 5.119.401,16.-€

Informació associada:

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona
93 263 81 11
www.zfbarcelona.es  

czfb@zfbarcelona.es
Av. Parc Logístic, 2-10
08040 Barcelona

Data límit de presentació:

3 d’octubre de 2022 a les 12:00 h

Documentació:

Plec de clàusules

Resolució de renúncia