Convocatòries

Serveis d’arquitectura en relació amb la direcció d’obra del projecte bàsic i execució Punt Verd del Sector 14 de la Marina, situat al carrer Motors 86 de Barcelona (exp. 2/2024)

7 de febrer de 2024

Dades bàsiques del concurs

Objecte del contracte: 

L’objecte del contracte és: la Direcció de les obres, Direcció d’execució de les obres, així com aquelles despeses de visats dels col·legis professionals corresponents que siguin necessaris, del projecte bàsic i execució “Punt Verd del Sector 14 de la Marina” situat al carrer Motors 86 de Barcelona.

En compliment del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener (BOE de 29 de gener), que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració Pública, cal que els interessats accedeixin al portal de licitacions per recollir la documentació del concurs.

Lloc d’execució: Barcelona

Procediment i forma d’adjudicació: Obert

Data de publicació: 07-02-2024

Pressupost (exclòs IVA): 133.330,84-.€

Informació associada:

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona
93 263 81 11
www.zfbarcelona.es  

czfb@zfbarcelona.es
Av. Parc Logístic, 2-10
08040 Barcelona

Data límit de presentació:

22 de febrer de 2024 a les 15:00 h.

Documentació:

Plec de clàusules