Serveis de manteniment correctiu, reparacions i ampliació de les instal·lacions i sistemes de seguretat dels edificis i establiments del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (exp. 22/2022)

3 d'agost de 2022

Dades bàsiques del concurs

Objecte del contracte: 

La contractació consisteix en la prestació de serveis de manteniment correctiu, reparacions i ampliacions de les instal·lacions i sistemes de seguretat dels edificis i establiments del Consorci de la Zona Franca de Barcelona.

En compliment del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener (BOE de 29 de gener), pel qual es regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració Pública, cal que els interessats accedeixin al portal de licitacions per recollir la documentació del concurs.

Lloc d’execució: Barcelona

Procediment i forma d’adjudicació: Oberta

Data de publicació: 2022-08-03

Pressupost (IVA exclòs): 700.000,00-€

Informació associada:

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona
93 263 81 11
www.zfbarcelona.es  

czfb@zfbarcelona.es
Av. Parc Logístic, 2-10
08040 Barcelona

Data límit de presentació d’ofertes:

5 de setembre de 2022 a les 12:00 h.

Documentació:

Plec de clàusules