Convocatòries

Serveis del manteniment de la infraestructura ferroviària (exp. 23/2022)

14 de juny de 2022

Dades bàsiques del concurs

Objecte del contracte:

L’objecte del contracte el constitueix la prestació del servei la contractació del servei de manteniment de la infraestructura ferroviària en condicions per a assegurar el correcte servei ferroviari, així com la seguretat de la pròpia circulació i dels tercers amb els quals comparteix la plataforma: vianants i vehicles en passos a nivell.

En compliment del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener (BOE de 29 de gener), que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració Pública, cal que els interessats accedeixin al portal de licitacions per recollir la documentació del concurs.

Lloc d’execució: Barcelona
Procediment i forma d’adjudicació: Obert

Data de publicació: 2022-06-14
Pressupost (exclòs IVA): 861.025,35.-€

Informació associada:

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona
93 263 81 11
www.zfbarcelona.es  

czfb@zfbarcelona.es
Av. Parc Logístic, 2-10
08040 Barcelona

Data límit de presentació:

12 de juliol de 2022 a les 12:00 h.

Documentació:

Plec de clàusules