Serveis d’enginyeria, oficina i assistència tècnica al Consorci de la Zona Franca de Barcelona (exp. 21/2022)

10 d'agost de 2022

Dades bàsiques del concurs

Objecte del contracte: 

L’objecte del contracte és la prestació del servei d’oficina tècnica, consultoria en arquitectura i enginyeria, així com en enginyeria ambiental per poder afrontar els diferents projectes de creixement i manteniment de l’activitat que desenvolupa el Consorci de la Zona Franca.

En compliment del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener (BOE de 29 de gener), pel qual es regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració Pública, cal que els interessats accedeixin al portal de licitacions per recollir la documentació del concurs.

Lloc d’execució: Barcelona

Procediment i forma d’adjudicació: Obert

Data de publicació: 2022-08-10

Pressupost ( IVA exclòs): 1.395.183,30-€

Informació associada:

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona
93 263 81 11
www.zfbarcelona.es  

czfb@zfbarcelona.es
Av. Parc Logístic, 2-10
08040 Barcelona

Data límit de presentació d’ofertes:

12 de setembre de 2022 a les 12:00 h.

Documentació:

Plec de clàusules