Servei de la redacció d’un projecte de rehabilitació del pont de situat al carrer Feixa Llarga del Polígon industrial de la Zona Franca de Barcelona. (exp. 11/2021).

29 de juny de 2021

Dades bàsiques del concurs

Objecte del contracte: L’objecte del contracte el constitueix el servei de la redacció d’un projecte de rehabilitació a nivell constructiu, la sol·licitud de permisos, i validacions tant amb ajuntament de Barcelona com amb Adif i AVE i la direcció de les obres i la coordinació de seguretat i salut de la rehabilitació del pont situat al carrer Feixa Llarga del Polígon industrial de la Zona Franca de Barcelona, per al Consorci de la Zona Franca de Barcelona.

En compliment del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener (BOE de 29 de gener), que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració Pública, cal que els interessats accedeixin al portal de licitacions per recollir la documentació del concurs.

Lloc d’execució: Barcelona
Procediment i forma d’adjudicació: Obert

Data de publicació: 2021-06-29
Pressupost (exclòs IVA): 170.000,00 €

Informació associada:

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona
93 263 81 11
www.zfbarcelona.es  

czfb@zfbarcelona.es
Av. Parc Logístic, 2-10
08040 Barcelona

Data límit de presentació:

13 de juliol de 2021 a les 12:00 h.

Documentació:

Plec de clàusules