Gestió, Sostenibilitat i RSC

Unes trenta empreses del Polígon aposten per optimitzar residus i recursos amb estratègies d’economia circular

EconomiaCircular_CZF

EconomiaCircular_CZF

13 de març de 2018

  • La trobada inicia una experiència de simbiosi industrial i economia col·laborativa dins del projecte estratègic del Consorci de la Zona Franca (CZFB) per assentar una nova cultura industrial mediambientalment sostenible.
  • El CZFB està actualitzant les infraestructures del polígon, com l’enllumenat públic o completant l’estesa de fibra òptica, el circuit de carrils bici, implantant sistemes de seguretat etc.

El passat 9 de març una trentena d’empreses situades al Polígon Industrial de la Zona Franca de Barcelona van participar en una trobada de treball per desenvolupar projectes d’economia circular i simbiosi industrial a fi d’aprofitar de forma més eficient els seus recursos i tendir cap al residu zero.

Jordi Cornet ha convocat a les empreses del polígon a aquesta experiència denominada Zona Franca Economia Circular com un primer pas cap a una gestió  de recursos més eficient, sostenible i socialment responsable.

La nova directora general del CZFB, Blanca Sorigué, ha informat del projecte ales empreses convocades i aquestes, a través de tallers d’intercanvi d’informació i experiències, han explorat acords específics de col·laboració entre empreses atenent a les seves produccions, recursos, residus i necessitats específiques, com s’aprecia a la imatge adjunta.

La iniciativa no ocasiona costos addicionals a les empreses, sinó que, partint d’una estratègia d’eficiència i sostenibilitat, planteja estalviar recursos i energia alhora que afavoreix sinergies entre companyies, coherentment amb la nova cultura industrial 4.0 cap a la qual nostra societat evoluciona.

En la trobada han participat des d’empreses d’automoció, d’indústria química, logística i industrials que són emblemàtiques del polígon industrial fins a petites i mitjanes empreses situades a la principal zona productiva de l’àrea metropolitana barcelonina.

 

MILLORA D’INFRAESTRUCTURES A LA ZONA INDUSTRIAL

El Consorci està emprenent una sèrie de millores en les infraestructures del polígon industrial per actualitzar els seus serveis per a la indústria productiva dins d’un pla estratègic 2015-2020.

Així, s’està efectuant la substitució en l’enllumenat de llums de vapor de sodi a llums led, de manera que ja s’ha renovat el 72% de les lluminàries públiques, una inversió que, amb un cost de prop de mig milió d’euros, ja ha aconseguit l’estalvi del 50% del consum energètic en els tres mesos transcorreguts des del canvi.

Amb tot el polígon dotat de xarxa de fibra òptica FTTH, actualment es treballa a més en la millora de les condicions de seguretat amb la instal·lació d’un circuit de càmeres IP de videovigilància que, coordinadament amb els cossos i forces de seguretat de l’Estat, controlarà les entrades i sortides de vehicles en els accessos del polígon, de manera que es podran identificar les matricules de vehicles per detectar possibles actes delictius i com a elements probatoris.  Això coadjuvarà al reconeixement del polígon com un dels més segurs del país. El projecte es troba en procés d’adjudicació per concurs públic amb una base de licitació d’1,7 milions de €.

El pla de millora de la connectivitat del polígon respecte de l’entorn urbà preveu el desplegament del carril bici, ampliant el traçat actual entre el Passeig de la Zona Franca i el Carrer A amb l’establiment de nous carrils bici als carrers 1, 2, 3, 6, Avinguda Parc Logístic i calli K, amb el que els principals eixos viaris del polígon comptarien amb trajectes per bicicletes.

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona és una institució pública creada en 1916 pel govern espanyol, l’ajuntament barceloní i la societat civil de la ciutat. Amb personalitat jurídica pròpia, es finança amb els seus propis fons i és un dinamitzador de l’activitat econòmica.

Gestiona el polígon industrial de la Zona Franca i la seva Zona Franca Duanera. Promou àrees industrials, logístiques i urbanes, i desenvolupa també projectes
immobiliaris, així com esdeveniments firals d’interès empresarial, logístic i immobiliari.

Els organismes rectors de l’entitat inclouen a representants municipals, estatals ieconòmics i la seva història corporativa mostra el seu constant esperit deconcertació i el seu compromís social.

medi ambient

Notícies relacionades