Convocatòries

Execució de les obres d’adequació de la instal·lació fotovoltaica a l’edifici seu del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (exp. 17/2019)

15 d'octubre de 2019

Dades bàsiques del concurs

Objecte del contracte:

Execució de les obres d’adequació de la instal·lació fotovoltaica a l’edifici seu del Consorci de la Zona Franca de Barcelona.

En compliment del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener (BOE de 29 de gener), que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració Pública, cal que els interessats accedeixin al portal de licitacions per recollir la documentació del concurs.

Lloc d’execució: Barcelona
Procediment i forma d’adjudicació: Obert
Data de publicació: 2019-10-15
Pressupost (exclòs IVA): 145.000,00.- €

Informació associada

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona
93 263 81 11 
www.zfbarcelona.es  

czfb@zfbarcelona.es
Av. Parc Logístic, 2-10
08040 Barcelona

Data límit de presentació:  

8 de novembre de 2019 a las 12:00 h

Documentació:

Plec de claùsules