Convocatòries

Obres contraincendis nau Molenbergnatie

22 d'octubre de 2020

Dades bàsiques del concurs

Objecte del contracte:

Execució de les obres descrites en el projecte constructiu de reforma i reparació de les instal·lacions de contra incendis actives d’un edifici industrial amb oficines, naus Molenbergnatie situades a la Zona Franca de Barcelona, perquè aquestes s’adeqüin a la normativa vigent i a les necessitats establertes en la llicència ambiental del centre.

En compliment del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener (BOE de 29 de gener), que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració Pública, cal que els interessats accedeixin al portal de licitacions per recollir la documentació del concurs.

Lloc d’execució: Barcelona
Procediment i forma d’adjudicació: Obert
Data de publicació: 2020-10-22
Pressupost (exclòs IVA): 395.288,77- €

Informació associada

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona
93 263 81 11 
www.zfbarcelona.es  

czfb@zfbarcelona.es
Av. Parc Logístic, 2-10
08040 Barcelona

Data límit de presentació:  

20 de novembre de 2020 a les 12:00 h

Documentació:

Plec de clàusules

Puntuació sobre 2

Ofertes sobre 3