Formalitzacions

Servei de consultoria per a la implementació de la Fase II del Pla Estratègic del Consorci de la Zona Franca de Barcelona

23 d'octubre de 2020

Objecte del contracte:

Servei de consultoria per a la implementació de la Fase II del Pla Estratègic del Consorci de la Zona Franca de Barcelona; exp 9/2020

En compliment del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener (BOE de 29 de gener), que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració Pública, cal que els interessats accedeixin al portal de licitacions per recollir la documentació del concurs.

Lloc d’execució: Barcelona

Pressupost base de licitació:  200.000,00 € (exclòs IVA) 

Adjudicat a: Advoost, SL

Per import (IVA no inclòs): 180.000,00  €

Data d’adjudicació: 23 de septiembre de 2020.

Data formalització del contracte: 20 de octubre de 2020

Anunci de formalizació de contracte