Convocatòries

Subministrament, Implantació i Manteniment del nou sistema ERP (Enterprise Resource Planning- Planificació de Recursos Empresarials) per al Consorci de la Zona Franca de Barcelona” (exp. 13/2020)

27 d'octubre de 2020

Dades bàsiques del concurs

Objecte del contracte:

L’objecte del contracte el constitueix el Subministrament, Implantació i Manteniment del nou sistema ERP (Enterprise Resource Planning- Planificació de Recursos Empresarials) per al Consorci de la Zona Franca de Barcelona per a donar cobertura a la comptabilitat, gestió de proveïdors, gestió comercial, gestió pressupostària, procés P2P/O2C, gestió d’arrendaments, gestió de compres, administració i gestió de clients.

En compliment del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener (BOE de 29 de gener), que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració Pública, cal que els interessats accedeixin al portal de licitacions per recollir la documentació del concurs.

Lloc d’execució: Barcelona
Procediment i forma d’adjudicació: Obert
Data de publicació: 2020-10-27
Pressupost (exclòs IVA): 200.000,00- €

Informació associada

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona
93 263 81 11 
www.zfbarcelona.es  

czfb@zfbarcelona.es
Av. Parc Logístic, 2-10
08040 Barcelona

Data límit de presentació:  

13 de novembre de 2020 a les 12:00 h

Documentació:

Plec de clàusules

Puntuació sobre 2

Ofertes sobre 3