Adjudicacions

Licitació del Lot 1 del contracte de subministrament, instal·lació, i posada en marxa d’un equip de preparació i descàrrega de construccions compatibles, un equip de producció (trolley) i starter kit per a l’inici del seu funcionament; expedient 3. 2020.FEDER.

29 d'octubre de 2020

Licitació del Lot 1 del contracte de subministrament, instal·lació, i posada en marxa d’un equip de preparació i descàrrega de construccions compatibles, un equip de producció (trolley) i starter kit per a l’inici del seu funcionament; expedient 3. 2020.FEDER.

(Carta d’Adjudicació)

(Acta Anàlisis sobre 2)

(Acta Lectura Ofertes sobre 3)

(Acta Classificació Ofertes)