Convocatòries

Servei de vigilància i seguretat privada a l’edifici del Passeig Torras i Bages, 130-134, 08030 Barcelona

4 de novembre de 2020

Dades bàsiques del concurs

Objecte del contracte:

És objecte del contracte actual la contractació del servei de Vigilància i Seguretat Privada a l’edifici de Torras i Bages 130-134, 08030 Barcelona

En compliment del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener (BOE de 29 de gener), que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració Pública, cal que els interessats accedeixin al portal de licitacions per recollir la documentació del concurs.

Lloc d’execució: Barcelona
Procediment i forma d’adjudicació: Obert
Data de publicació: 2020-11-04
Pressupost (exclòs IVA): 158.994,00- €

Informació associada

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona
93 263 81 11 
www.zfbarcelona.es  

czfb@zfbarcelona.es
Av. Parc Logístic, 2-10
08040 Barcelona

Data límit de presentació:  

25 de novembre de 2020 a les 12:00 h

Documentació:

Plec de clàusules

Puntuació sobre 2

Ofertes sobre 3