Adjudicacions

Licitació dels Lots 2 i 3 del contracte de subministrament, instal·lació, i posada en marxa d’un equip de preparació i descàrrega de construccions compatibles, un equip de producció (trolley) i starter kit per a l’inici del seu funcionament; expedient 3. 2020.FEDER

5 de novembre de 2020

Licitació dels Lots 2 i 3 del contracte de subministrament, instal·lació, i posada en marxa d’un equip de preparació i descàrrega de construccions compatibles, un equip de producció (trolley) i starter kit per a l’inici del seu funcionament; expedient 3. 2020.FEDER

(Carta d’Adjudicació)

(Acta Contractació)