Formalitzacions

Servei de neteja viària del Polígon Industrial de la Zona Franca de Barcelona; exp. 7/2020

25 de novembre de 2020

Objecte del contracte:

Servei de neteja viària del Polígon Industrial de la Zona Franca de Barcelona; exp. 7/2020

En compliment del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener (BOE de 29 de gener), que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració Pública, cal que els interessats accedeixin al portal de licitacions per recollir la documentació del concurs.

Lloc d’execució: Barcelona

Pressupost base de licitació: 1.169.761,54 € (exclòs IVA) 

Adjudicat a: Nordvert, SL

Per import (IVA no inclòs): 1.168.572,35  €

Data d’adjudicació: 6 d’octubre de 2020

Data formalització del contracte: 6 de novembre de 2020

Anunci de formalizació de contracte