Formalitzacions

Servei de Redacció d’un projecte bàsic i d’execució per a la rehabilitació integral de la nau B de la Zona Franca Duanera

11 d'abril de 2018

Dades bàsiques del concurs

Objecte del contracte:

Servicio de Redacción de un proyecto básico y de ejecución para la rehabilitación integral de la nave B de la Zona Franca Aduanera; exp. 19/2017

En compliment del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener (BOE de 29 de gener), que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració Pública, cal que els interessats accedeixin al portal de licitacions per recollir la documentació del concurs.

Lloc d’execució: Barcelona
Procediment i forma d’adjudicació: Obert
Data de publicació: 2018-04-11
Pressupost (exclòs IVA):  127.731,00 € 

Adjudicat a:   Dopec, SL

Per import (IVA no inclòs):   92.750,00 €
Data d’adjudicació:  27 de febrero de 2018

Data formalització del contracte: 3 de abril de 2018

Documentació:

Anunci de formalització de contracte