Convocatòries

Oferta pública d’arrendament d’immoble del CZFB (Exp. ZFA. 2/2022)

20 de setembre de 2022

Dades bàsiques del concurs

Objecte del contracte:

L’objecte del present arrendament el constitueix l’oficina núm. 8, 1a planta de l’edifici A, de 59 m² de superfície.

En compliment del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener (BOE de 29 de gener), que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració Pública, cal que els interessats accedeixin al portal de licitacions per recollir la documentació del concurs.

Lloc d’execució: Barcelona
Procediment i forma d’adjudicació: Obert

Data de publicació: 2022-09-20
Informació associada:

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona
93 263 81 11
www.zfbarcelona.es  

czfb@zfbarcelona.es
Av. Parc Logístic, 2-10
08040 Barcelona

Data límit de presentació:

28 de setembre a les 14h

Documentació:

Aprovació Expedient

Plec de clàusules administratives