Convocatòries

Serveis de condicionament, retirada i gestió dels residus industrials presents en l’emplaçament situat al Carrer B, núm. 11 del PIZF” (exp. 39/2022)

21 de setembre de 2022

Dades bàsiques del concurs

Objecte del contracte:

L’objecte del contracte consistirà en la prestació dels serveis de condicionament, retirada i gestió dels residus industrials presents en l’emplaçament situat al Carrer B, núm. 11 del Polígon Industrial de la Zona Franca de Barcelona.

En compliment del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener (BOE de 29 de gener), que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració Pública, cal que els interessats accedeixin al portal de licitacions per recollir la documentació del concurs.

Lloc d’execució: Barcelona
Procediment i forma d’adjudicació: Obert

Data de publicació: 2022-09-21
Pressupost (exclòs IVA): 316.825,75.-€

Informació associada:

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona
93 263 81 11
www.zfbarcelona.es  

czfb@zfbarcelona.es
Av. Parc Logístic, 2-10
08040 Barcelona

Data límit de presentació:

21 d’octubre de 2022 a les 12:00 h.

Documentació:

Plec de clàusules