Formalitzacions

Contractació del servei de rehabilitació de la contaminació de les aigües subterrànies de l’emplaçament situat al carrer 28, núm. 39-49 del BZ del Polígon Industrial de la Zona Franca de Barcelona

23 d'agost de 2021

Objecte del contracte:

L’objecte del contracte el constitueix el servei de rehabilitació de la contaminació de les aigües subterrànies de l’emplaçament situat al carrer 28 núm. 39-49 del BZ del Polígon Industrial de la Zona Franca de Barcelona.

Lloc d’execució: Barcelona

Pressupost base de licitació: 457.591,74 € (IVA no inclòs).

Adjudicat a: SUEZ RR IWS IBERICA, S.L.U.

Per import (IVA no inclòs): 322.701,32 €

Data d’adjudicació: 05/07/2021

Data formalització del contracte: 28/07/2021

Anunci de formalizació de contracte