Formalitzacions

Prestació del servei de Vigilància i Seguretat Privada del Polígon Industrial, Edificis i Recintes del Consorci de la Zona Franca de Barcelona

24 d'agost de 2021

Objecte del contracte:

L’objecte del contracte el constitueix la prestació del servei de Vigilància i Seguretat Privada del Polígon Industrial, Edificis i Recintes del Consorci de la Zona Franca de Barcelona..

Lloc d’execució: Barcelona

Pressupost base de licitació: 4.262.102,38 € (IVA no inclòs).

Adjudicat a: TRANSPORTES BLINDADOS, S.A.

Per import (IVA no inclòs): 3.240.755,55 €

Data d’adjudicació: 06/07/2021

Data formalització del contracte:01/08/2021

Anunci de formalizació de contracte