for, Formalitzacions

Contractació de les obres necessàries per a l’execució del projecte denominat REMODELACIÓ DE LA COBERTA DE LA NAU C DEL RECINTE DE LA ZONA FRANCA *ADUANER, al carrer número 5, núm. 9-23 del Polígon Industrial de la Zona Franca

24 d'agost de 2021

Objecte del contracte:

L’objecte és la contractació de les obres necessàries per a l’execució del projecte denominat REMODELACIÓ DE LA COBERTA DE LA NAU C DEL RECINTE DE LA ZONA FRANCA ADUANERA, al carrer número 5, núm. 9-23 del Polígon Industrial de la Zona Franca.

Lloc d’execució: Barcelona

Pressupost base de licitació: 1.842.082,07 € (IVA no inclòs).

Adjudicat a: VOPI 4, S.A.

Per import (IVA no inclòs): 1.696.408,64 €

Data d’adjudicació: 06/07/2021

Data formalització del contracte: 15/07/2021

Anunci de formalizació de contracte