Formalitzacions

Execució de les obres del projecte de senyalització informativa de Zona Franca

7 de juny de 2021

Objecte del contracte:

És objecte del contracte actual lexecució de les obres del projecte de senyalització informativa de Zona Franca

En compliment del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener (BOE de 29 de gener), que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració Pública, cal que els interessats accedeixin al portal de licitacions per recollir la documentació del concurs.

Lloc d’execució: Barcelona

Pressupost base de licitació: 292.735,37 € (IVA no inclòs).

Adjudicat a: LACROIX SEÑALIZACION, S.A

Per import (IVA no inclòs): 199.122,32

Data d’adjudicació: 10/05/2021

Data formalització del contracte: 10/05/2021

Anunci de formalizació de contracte