Formalitzacions

Servei de consultoria per a la implementació del Pla Estratègic Fase III, del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. (Exp. 3/2021)

7 de juny de 2021

Objecte del contracte:

Servei de consultoria per a la implementació del Pla Estratègic Fase III, del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. (Exp. 3/2021)

En compliment del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener (BOE de 29 de gener), que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració Pública, cal que els interessats accedeixin al portal de licitacions per recollir la documentació del concurs.

Lloc d’execució: Barcelona

Pressupost base de licitació: 200.000 € (IVA no inclòs).

Adjudicat a: ADVOOST, SL

Per import (IVA no inclòs): 180.000 €

Data d’adjudicació: 13/05/2021

Data formalització del contracte: 13/05/2021

Anunci de formalizació de contracte