Formalitzacions

Provisió de serveis de manteniment, recanvis i reparació d’equips d’impressió i postproducció d’impressores 3D

8 de juny de 2021

Objecte del contracte:

Provisió de serveis de manteniment, recanvis i reparació d’equips d’impressió i postproducció d’impressores 3D

En compliment del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener (BOE de 29 de gener), que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració Pública, cal que els interessats accedeixin al portal de licitacions per recollir la documentació del concurs.

Lloc d’execució: Barcelona

Pressupost base de licitació: 81.201,50 € (IVA no inclòs).

Adjudicat a: MAQUINSER, S.A.

Per import (IVA no inclòs): 76.800 €

Data d’adjudicació: 17/05/2021

Data formalització del contracte: 17/05/2021

Anunci de formalizació de contracte