Convocatòries

Obra per a l’execució del projecte d’instal·lació de cortines motoritzades, amb teixit Screen/Fibra de vidre + PVC, en l’edifico Nexus II” (exp. 53/2023)

21 de setembre de 2023

Dades bàsiques del concurs

Objecte del contracte:

L’objecte de la present licitació és la contractació de l’execució de l’obra necessària del projecte d’INSTAL·LACIÓ DE CORTINES ENRROLLABLES MOTORITZADES, AMB TEIXIT SCREEN /FIBRA DE VIDRE + PVC EN L’EDIFICI NEXUS II SITUAT AL CARRER JORDI GIRONA NÚMERO 29, 08034 DE BARCELONA

En compliment del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener (BOE de 29 de gener), que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració Pública, cal que els interessats accedeixin al portal de licitacions per recollir la documentació del concurs.

Lloc d’execució: Barcelona

Procediment i forma d’adjudicació: Obert

Data de publicació: 2023-09-21

Pressupost (exclòs IVA): 171.527,25.-€

Informació associada:

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona
93 263 81 11
www.zfbarcelona.es  

czfb@zfbarcelona.es
Av. Parc Logístic, 2-10
08040 Barcelona

Data límit de presentació:

17 d’octubre de 2023 a les 12:00 h

Documentació:

Plec de clàusules