Convocatòries

Subministrament d’equipament tecnològic per a la sala de plens i sales de reunions del Consorci de la Zona Franca de Barcelona» (exp. 52/2023)

18 de setembre de 2023

Dades bàsiques del concurs

Objecte del contracte:

L’objecte del present plec és definir les condicions tècniques que han de regular la contractació del subministrament, i els serveis d’instal·lació i posada en marxa de l’equipament tecnològic per a dotar a diferents espais de reunions els serveis de videoconferència, projecció sense fil i àudio-vídeo acta.

En compliment del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener (BOE de 29 de gener), que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració Pública, cal que els interessats accedeixin al portal de licitacions per recollir la documentació del concurs.

Lloc d’execució: Barcelona

Procediment i forma d’adjudicació: Obert

Data de publicació: 2023-09-18

Pressupost (exclòs IVA): 172.870,00.-€

Informació associada:

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona
93 263 81 11
www.zfbarcelona.es  

czfb@zfbarcelona.es
Av. Parc Logístic, 2-10
08040 Barcelona

Data límit de presentació:

4 d’octubre de 2023 a les 10:00 h.

Documentació:

Plec de clàusules