Convocatòries

Subministraments i serveis tecnològics de gestió de Còpia de seguretat’s del fabricador Keepit per al Consorci de la Zona Franca de Barcelona” (exp. 54/2023)

15 de setembre de 2023

Dades bàsiques del concurs

Objecte del contracte:

L’objecte del contracte actual pretén cobrir les necessitats exposades que comprenen disposar dels subministraments i els serveis necessaris del fabricant Keepit, en Consorci de la Zona Franca de Barcelona, que permetin assegurar la gestió, realització i disponibilitat dels Còpia de seguretat davant necessitats de recuperació per a la gestió integral de tots el paquet Microsoft 365 que conformen el Consorci de la Zona Franca de Barcelona.

En compliment del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener (BOE de 29 de gener), que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració Pública, cal que els interessats accedeixin al portal de licitacions per recollir la documentació del concurs.

Lloc d’execució: Barcelona

Procediment i forma d’adjudicació: Obert

Data de publicació: 2023-09-15

Pressupost (exclòs IVA): 10.422,00.-€

Informació associada:

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona
93 263 81 11
www.zfbarcelona.es  

czfb@zfbarcelona.es
Av. Parc Logístic, 2-10
08040 Barcelona

Data límit de presentació:

28 de setembre de 2023 a les 16:00 h.

Documentació:

Plec de clàusules