Servei de consultoria per a la implementació de la Fase VII del Pla Estratègic del Consorci de la Zona Franca de Barcelona” (exp. 60/2023)

25 d'octubre de 2023

Dades bàsiques del concurs

Objecte del contracte:

L’objecte del contracte el constitueix el servei de consultoria per a la implementació de la Fase VII del Pla Estratègic del Consorci de la Zona Franca de Barcelona.

En compliment del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener (BOE de 29 de gener), que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració Pública, cal que els interessats accedeixin al portal de licitacions per recollir la documentació del concurs.

Lloc d’execució: Barcelona

Procediment i forma d’adjudicació: Obert

Data de publicació: 2023-10-25

Pressupost (exclòs IVA): 210.000,00.-€

Informació associada:

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona
93 263 81 11
www.zfbarcelona.es  

czfb@zfbarcelona.es
Av. Parc Logístic, 2-10
08040 Barcelona

Data límit de presentació:

10 de novembre de 2023 a les 13:10 h.

Documentació:

Plec de clàusules